Chat line adults


Du kan även låsa-släppa Flash genom att trycka på pusselikonen uppe vid högerkanten av din browser.För närvarande använder du Flash-versionen av chatten: den är fullt utrustad och optimerad.1-800-273-8255 You can #Be The1To help someone in crisis.För att använda sidans funktioner i sin helhet, behöver du ge tillåtelse att se Flash-innehåll i din browser.Vänligen tryck på ”rocker” för att tillåta Flash för din browser. Clubley, (2001) The Autism Spectrum Quotient (AQ) : Evidence from Asperger Syndrome/High Functioning Autism, Males and Females, Scientists and Mathematicians Journal of Autism and Developmental Disorders 31:5-17 C.

Baron-Cohen (2012) Toward Brief "Red Flags" for Autism Screening: The Short Autism Spectrum Quotient and the Short Quantitative Checklist in 1,000 Cases and 3,000 Controls Journal of the American Acad of Child & Adolescent Psychiatry O.

Denken Sie jedoch bitte daran, dass die HTML5-Version der Seite stark eingeschränkte Funktionen besitzt (nicht optimale Videoqualität und die Möglichkeit von verzögertem Streaming).